Thu thập các căn hộ xe buýt của Trường Nhật Bản Hồ Chí Minh dừng lại.
Tại TP.HCM mưa nhiều nên việc lựa chọn căn hộ có điểm dừng xe buýt của trường Nhật Bản sẽ thuận tiện cho các gia đình có con học tại trường Nhật Bản.

Giới thiệu căn hộ dành cho người sử dụng xe buýt trường học Nhật Bản

Thu thập các căn hộ xe buýt của Trường Nhật Bản Hồ Chí Minh dừng lại.
Tại TP.HCM mưa nhiều nên việc lựa chọn căn hộ có điểm dừng xe buýt của trường Nhật Bản sẽ thuận tiện cho các gia đình có con học tại trường Nhật Bản.

Sunwah Pearl

Sunwah Pearl

Quận Bình Thanh
MIDTOWN

MIDTOWN

Quận 7
Vinhomes Central Park

Vinhomes Central Park

Quận Bình Thanh
GOLDEN RIVER

GOLDEN RIVER

Quận 1
CITY GARDEN

CITY GARDEN

Quận Bình Thanh
Estella Heights

Estella Heights

Quận 2
SAIGON PEARL

SAIGON PEARL

Quận 1
SOMERSET VISTA

SOMERSET VISTA

Quận 2
THE MANOR

THE MANOR

Quận Bình Thanh
Riviera Point

Riviera Point

Quận 7